Start Przodownicy Marek Botuliński
Marek Botuliński

Nr legitymacji 7099
Uprawnienia

Beskidy Wschodnie

Beskidy Zachodnie

Tatry

Sudety

Góry Świętokrzyskie

Dokonania Korona Gór Polski
Inne

Przewodniczący TRW O/Wedrowiec

Z-ca Przewodniczącego KTG

Przewodnik Beskidzki

Przewodnik Terenowy po woj. śląskim

Pilot Wycieczek

Instruktor Przewodnictwa i Krajoznawstwa

Odznaki

Mała "Za wytrwałość GOT"

GOA Honorowa