Start Historia
Historia

Oddział PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu został powołany Uchwałą nr 295/05 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 czerwca 2005 roku, a wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.01.2006 roku. Na posiedzeniu inauguracyjnym Zarządu Oddziału „Wędrowiec” w dniu 30.06.2005 roku, powołano do działania Komisję Turystyki Górskiej w składzie:

Przewodniczący

Marek Botuliński

Wiceprzewodniczący

Alina Skupnik

Członek

Bartosz Botuliński
 

W latach I kadencji tj. 2005 - 2009 KTG zorganizowała; wycieczki górskie w ramach cyklu „Odkrywamy Uroki Beskidów” oraz „Zdobywamy Koronę Gór Polski” (4 członków Oddziału uzyskało tytuł „Zdobywcy Korony Gór Polski”: Barbara Stańko, Marek Botuliński, Henryk Tarnowski i Tadeusz Osiński); kursy na mianowanie Przodowników Turystyki Górskiej na obszary górskie – Beskidy Zachodnie(2006*), Tatry(2007*), Sudety(2008*) oraz we współpracy z KTG Bytom na Góry Świętokrzyskie(2007*). Wprowadzono również konkurs „Na Przodownika Roku” (tytuły te zdobyli kolejno Marek Botuliński i Henryk Tarnowski). Na koniec I kadencji, liczba członków KTG wynosiła – 16 Przodowników Turystyki Górskiej.

W latach II kadencji tj. 2009 – 2012, KTG działała w składzie:

Przewodniczący

Alina Skupnik

Wiceprzewodniczący

Henryk Tarnowski

Członek

Helena Tkaczyk 

 

a ze względu na rezygnację z członkostwa w Oddziale „Wędrowiec”, Aliny Skupnik, od września 2011 roku do 17 kwietnia 2013r, działa w składzie:

Przewodniczący

Jacek Nowok

Wiceprzewodniczący

Henryk Tarnowski

Sekretarz

Helena Tkaczyk


 

 

 

W latach II kadencji, gdy przewodniczącą była Alina Skupnik prowadzone były kursy na następujące obszary górskie: Beskidy Wschodnie (2010*), Beskidy Zachodnie (2011*) oraz prowadzony był cykl wycieczek związanych ze zdobywaniem Międzynarodowej Górskiej Odznaki „Beskidy”. Za przewodniczenia Jacka Nowoka odbył się kurs przodownicki na Tatry (2013*) oraz został wznowiony konkurs „Na Przodownika Roku”, który to tytuł za 2012 rok zdobył Jacek Nowok. W wyniku przeprowadzonej ankiety wśród sympatyków turystyki górskiej w Oddziale, organizowane wycieczki górskie były zgodne z opiniami ankietowanych. Na koniec II kadencji liczba członków KTG wynosiła – 21 Przodowników Turystyki Górskiej.

 

Na III kadencję tj. lata 2013 – 2016 w dniu 17 kwietnia 2013 roku zostało wybrane Prezydium KTG w składzie:

Przewodniczący Jacek Nowok
Wiceprzewodniczący Marek Botuliński
Sekretarz Ewa Botulińska

 

Tytuł „Przodownika Roku” za 2013 r zdobył Jacek Nowok. W okresie od stycznia do kwietnia 2014 r odbył się kurs przodownicki na Góry Świętokrzyskie. Ze względu na rezygnację z pełnionych funkcji w Prezydium KTG, Ewy i Marka Botulińskich od dnia 11.06.2014 r, Prezydium KTG działa w składzie:

Przewodniczący Jacek Nowok
Wiceprzewodniczący Waldemar Wolnica
Sekretarz Danuta Nowak

 

Na IV kadencję tj. lata 2017 – 2020 zostało wybrane Prezydium KTG w składzie:

Przewodniczący Waldemar Wolnica
Wiceprzewodniczący Marek Botuliński
Sekretarz Monika Grajcar

*) data zakończenia kursu